AA-mötet är kärnan, livsnerven, inom AA. Det är här vi alkoholister talar med varandra om våra erfarenheter, förhoppningar och styrka för att nå en lösning på vårt gemensamma problem och nå tillfrisknande.

För många nykomlingar är det ett känsloladdat och svårt steg att erkänna att man inte längre klarar av sitt drickande. Detta steg underlättas av anonymiteten.

Respekten för varandras anonymitet är central inom AA. Därför framträder vi aldrig med namn och bild offentligt. Det förekommer inga förteckningar över medlemmar och det förs inga protokoll vid våra möten.

Inom AA talar vi öppet och ärligt med varandra om oss själva. Aldrig om någon annan.