Du som har problem med alkohol är alltid välkommen till ett AA-möte. AA-möten är informella, men följer vissa regler som respekteras av deltagarna. Så här går våra möten till:

Mötesledaren hälsar alla välkomna och läser ingressen till vårt program. Därefter läses en kort text ur ”Dagliga Reflektioner”. Sedan följer en ”känslorunda” där vi i tur och ordning berättar om hur vi känner oss och talar om vårt tillfrisknande. Eter denna runda tar vi en kort kaffe- och rökpaus.

Andra delen av mötet har ett tema. Temat kan vara knutet till vårt program eller också bestämmer mötet ett tema som känns angeläget att ventilera.

Vi avbryter aldrig någon som talar. Och när vi talar, så talar vi om sådant som berör vår alkoholism, vårt tillfrisknande och vårt program.

Du behöver inte säga något om du inte vill. Många alkoholister blir i början av sin nykterhet hjälpta  genom att gå på så många AA-möten som möjligt och bara lyssna på andras erfarenheter.

Våra möten pågår i en och en halv timme (en timme på onsdagar). Vi öppnar cirka en halvtimme före mötet och håller öppet en stund efteråt för att vi ska kunna sitta och tjôta lite.

Antalet deltagare i våra möten varierar från en handfull personer till runt tjugo. Det kostar inget att gå på ett AA-möte, men den som så vill kan bidra till kaffe och kakor med en liten slant.

Våra möten avslutas genom att vi tillsammans läser Sinnesrobönen:

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd
att inse skillnaden.