Alkoholism är själsligt nedbrytande. För att kunna sluta dricka och tillfriskna från sin sjukdom, så måste alkoholisten utvecklas själsligt. Det är grundtanken i  AA:s tolvstegsprogram. 

De tolv stegen beskrivs av AA:s pionjärer som ”en samling principer av andlig art som, om de praktiseras som ett sätt at leva, kan befria alkoholister från tvånget att dricka och göra den lidande till en helgjuten, lyckligt fungerande människa”.

AA uppmanar oss att aktivt söka en tro på en kraft större än vår egen. I den meningen är det ett andligt program, men har ingenting att göra med religion eftersom AA inte har någon uppfattning om hur den kraften ser ut.

Ett tydligt bevis för att AA:s program fungerar, är att de flesta behandlingshem för alkoholister numera drivs enligt den så kallade Minnesotamodellen. Denna metod introducerades i Sverige 1984 och bygger till stor del på AA:s tolv steg.

Boken "Anonyma Alkoholister",
eller Stora Boken som vi kallar
den, innehåller AA:s program.
Den gavs ut första gången 1939.