Idén till AA uppstod i USA 1935, då två alkoholister upptäckte att det var lättare att låta bli att dricka när de talade med varandra om sin alkoholism. Dessa samtal utvecklades till ett program för tillfrisknande.

70 år senare är vi cirka tre miljoner alkoholister runtom i världen som regelbundet träffas på AA-möten. Våra möten inleds genom att vi läser ingressen till vårt program. Den lyder:

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
    Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
    AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
    AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
    Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.
    Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Som alla andra bra idéer, så är AA:s idé i grunden enkel: Att lyssna och lära av andra som har samma problem samt att dela med sig av sina egna erfarenheter.

Läs mer om hur AA:s program fungerar här.